Kaplama Tuğla Uygulama Şartları Nelerdir?

Kaplama Tuğla Uygulama Şartları Nelerdir?

Malzemenin Depolanması
* Kaplama Tuğlalar, naylon ambalajlı paletlerde 1 m²’lik karton kutularda kullanıma sunulmaktadır.
* Fabrikada paletler forklift yardımı ile yüklenir ve kullanım yerinde forklift, vinç veya el ile indirilir.
* Palet içindeki malzeme işçilik sırasında elle veya el arabası ile şantiye içerisinde sevk edilir.
* Kaplama Tuğlalar taşınırken hassas davranılmalı ve köşe kırılmalarına engel olmak dikkatli davranılmalı ve düzgün istiflenmelidir.
* Kaplama Tuğlalar, stok sahasında yağmur ve su etkisinden korunmalıdır.

Uygulamada Kullanılan Aletler
Mala, derz malası, metal çıta, derz artısı, derz pompası, spiral makinesi, harç teknesi ve el arabası.

Yüzey Hazırlanması
* Kaplama tuğlası, betonarme perde, kolon, kiriş, delikli tuğla, dolgu tuğla, gaz beton, kaba sıva gibi rijit bir yüzeye sahip ve stabil yapılı tüm yüzeylerin üzerine uygulanabilir. Yüzeyde boya, yalıtım malzemesi artıkları, çapak ve harç kırıntıları, yağ, toz, iyi yapışmamış taşıyıcı olmayan sıva tabakaları v.b. yapışmayı engelleyici kaplamalar varsa kaldırılmalıdır. Daha büyük pürüzlü yüzeylerde ise kaplamalar kazınmalı, bu mümkün değilse yeniden sıvanarak düzeltilmelidir.
* Uygulama yapılacak duvar rutubetli ise, duvar gövde ve yüzeyleri mutlaka kurutulmalıdır.

Uygulama Boyunca Duvarların Korunması
* Kaplama tuğlalar uygulama sırasında ve uygulamanın bitirilmesinden itibaren özellikle ilk gün yapıştırıcı mukavemetini kazanıncaya kadar dış hava şartlarından (yağmur suyu, inşaat atık suyu v.b. nem, sulardan, dondan ve aşırı güneşten) korunmalıdır. Bunun için uygulamanın üzerine, kaplama tuğla ile arasında boşluk kalacak şekilde naylon ve branda türü örtüler örtülmelidir.

Hava Koşulları, Diğer Hususlar ve Temizlik
* +4º nin altında kaplama tuğla uygulaması yapılmamalıdır.
* Kış aylarında yapılacak olan uygulamalarda özellikle don olayına maruz kalan bölgelerde, yapıştırıcı kuruma süresi daha uzun olacağından derz dolgu uygulama işlemi 4-5 gün sonra başlanmalıdır. Bu esnada derz araları açık kalacağından, kaplama uygulaması yapılan yüzey; yağmur, kar ve su birikmesini önlemek için naylon veya branda türü örtüler kullanarak açık yüzey korunmalıdır.
* Sıcak havalarda yapılacak uygulamalarda, tuğlalar yapıştırıcının suyunu çekip, mukavemeti azaltacağı için kaplama yapılacak tuğlalar nemlendirilmelidir. (Bunun için tuğlaları kullanımdan hemen önce temiz su dolu bir kovaya batırıp çıkartmak yeterli olacaktır.)
* Fırınlama esnasında, toprağın yapısından dolayı tuğlalarda ton farklılıkları görülebilir. Bu nedenle, kaplama tuğla uygulama sırasında bu ton farklılıklarını engelleyebilmek için farklı paketlerden kaplama tuğla alınıp, harmanlama yapılarak uygulama yapılmalıdır.
* Uygulama sırasında yapıştırma harcının ve dolgu malzemesinin tuğla yüzeyine bulaştırılmamasına özen gösterilmelidir.
* Tuğla yüzeyine malzeme bulaştığında, bulaşan malzemelerin kuruması beklenmeli ve kuruduktan sonra plastik sert bir fırça ile temizlenmelidir.
* Çok kirli yüzeyler için özel bileşimli Doğanay Yüzey Temizleyicisi kullanılmalıdır.
* Uygulamadan sonra tuğla yüzeyine boya, vernik, sirke, tuz ruhu v. b. malzemeler sürülmemelidir.

Kaplama Tuğla uygulamalarında tavsiye edilen sertifikalı usta ekipleriyle çalışılmalıdır.

Kaplama Tuğla Uygulaması
* Yukarıdaki esaslara göre yüzey hazırlanır.
* Yapıştırıcı malzeme kullanım koşullarına uygun olarak hazırlanır.
* Yapıştırıcı, yüzeye 8 – 10 mm taraklı mala ile uygulanır.
* Kaplama tuğlası arka yüzüne bir miktar özel Doğanay Flex Tuğla Yapıştırıcısı sürülerek metal çıta, ip, plastik derz artısı ya da kama yardımı ile 1 cm derzli olarak yüzeye düzgünce yapıştırılır.
* Örüm işlemi yapılırken, yatay ve düşey derzlerin terazide ve şakülünde olmalarına özen gösterilir.
* Yapıştırıcı kuruduktan sonra ( 24 saat ) çıtalar alınmalı ve derz dolgusuna geçilmelidir.
* Kaplama tuğlaları için kullanılacak olan derz, özel Doğanay Flex Derz Dolgusu tercih edilerek, minimum 10 mm genişlikte uygulanabilmektedir.
* Derz dolgusu, derz tabancası yardımıyla tuğla yüzeyine bulaştırılmadan uygulanmalıdır.
* Derz dolgusu, ele yapışmayacak kadar kuruyunca derz malası yardımıyla şekillendirilmelidir.

Whatsapp
Ahmet Yılmaz
Ahmet Yılmaz
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1