Taban Tuğla Uygulama Şartları Nelerdir?

Taban Tuğla Uygulama Şartları Nelerdir?

Malzemenin Depolanması
Tuğlalar, naylon ambalajlı paletlerde kullanıma sunulmaktadır. Fabrikada paletler forklift yardımı ile yüklenir ve kullanım yerinde forklift, vinç, kepçe veya el ile indirilir.
Palet içindeki malzeme işçilik sırasında elle veya el arabası ile şantiye içerisinde sevk edilir. Tuğlalar taşınırken hassas davranılmalı ve köşe kırılmalarına engel olmak için düzgün istiflenmelidir.
Tuğlalar, stok sahasında yağmur ve su etkisinden korunmalıdır.

Uygulamada Kullanılan Aletler
Çırpı ipi, terazi, plastik tokmak, keski, mala, derz malası, mastar, spiral makinesi, kompaktör.

Temizlik, Hava Koşulları ve Diğer Hususlar
Tuğlaların kesilmesi gerekiyorsa, kumun üzerinde ya da yumuşak bir zeminde, keski veya elmas bıçaklı spiral yardımı ile kesilmelidir.

Ustanın Tavsiyesi
* Fırınlama esnasında, toprağın yapısından dolayı tuğlalarda ton farklılıkları görülebilir. Bu nedenle, taban tuğla uygulama sırasında bu ton farklılıklarını engelleyebilmek için farklı paletlerden tuğla alınarak örüm yapılmalıdır.
* Uygulamadan sonra tuğla yüzeyine boya, vernik, sirke, tuz ruhu v. b. malzemeler sürülmemelidir.
* Tuğla uygulamalarında tavsiye edilen sertifikalı usta ekipleriyle çalışılmalıdır.
* Taban tuğla uygulamasından önce, uygulama alanının kullanım amacına göre zemin etüdü iyi yapılmalıdır. Gevşek zeminler 10 – 15 cm blokaj üzerine 10 – 15 cm grebetonla güçlendirilmeli ve su drenajı için gerekli eğim verilmelidir.
* Uygulama alanı bordür elemanları kullanılarak çerçeveye alınırken, tuğla ölçülerini de dikkate almak gerekir.
* Bordür, kanal, basamak, havuz kenarı ve direk gibi elemanları harçlı ve 1 cm derzli uygulanmalıdır.
* Derzlerden taşan harçlar, mala yardımı ile bulaştırmadan alınmalıdır.
* Derz malası ile derzlere şekil verilmelidir.
* Çerçeveye alınan alana minimum 3 – 5 cm kalınlığında kum serilmeli ve bir kompaktör yardımıyla 3 – 4 pas sıkıştırılmalıdır.
* Sıkışmış kum, düzgün bir mastar yardımıyla mastarlanmalı ve derz doğrultularını tutturabilmek amacıyla kılavuz ipler çekilmelidir.
* Sıkışmış kum üzerine istenilen örgüyle döşeme yapılır.
( Trafik yükü alan uygulamalarda yüke göre 45 – 90 derecelik balıksırtı örgü tercih edilmelidir. Yaya yollarında boyuna bağlantı, yığma ve sepet örgü kullanılabilir. )
* Döşeme yapılırken tuğlalar arasına 2 – 3 mm boşluk bırakılmalıdır. Ayrıca örümün düzgün olması için kılavuz iplere uyulmalıdır.
* Örüm esnasında tuğlanın kesilmesi gereken yerlerde, bir spiral yardımıyla tuğlanın yüzeyinde 2 – 3 mm.lik bir yiv oluşturulmalı ve tuğla kum üzerine yatırılarak, geniş ağızlı bir keski ile düzgün bir şekilde kesilmelidir.
* Örüm işlemi bittikten sonra derz aralarına ince elenmiş temiz kum serilmeli ve derz aralarına girmesi sağlanmalıdır.
* Daha sonra lastik tabanlı bir kompaktörle tuğla yüzeyinden 3 – 4 pas geçmeli ve oturan derzler yeniden kumla doldurulmalıdır.
* Uygulama alanı bir süpürge yardımıyla iyice süpürülmeli ve derzlerin aralarına tamamen kum dolması sağlanmalıdır.

Ürün Sipariş Formu

    Whatsapp
    Tuğla Dünyası
    Tuğla Dünyası
    Merhaba
    Size nasıl yardımcı olabiliriz?